ul.Wybickiego 2/25, Piastów
Telefon: +48 601 730 420

Profesjonalne
doradztwo
dla biznesu

Prawdziwy rynkowy leader nie może tylko dostosowywać się do otoczenia. Musi być wizjonerem, kreować potrzeby i aktywnie kształtować rzeczywistość. To jedyna skuteczna droga do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Żeby jednak mieć pewność, że robi się to w najlepszy możliwy sposób, warto zawsze zasięgnąć obiektywnej opinii zewnętrznych ekspertów. Uśpiony po- tencjał przedsiębiorstwa jest bezcen- nym skarbem, który trzeba odkryć jak najszybciej, a my doskonale wiemy jak to zrobić.

JZMC to zespół profesjonalistów z dziedziny doradztwa biznesowego. Oferujemy unikalne rozwiązania ściśle dopasowane do Państwa potrzeb, wyodrębnionych w drodze analizy marketingowejPomagamy budować
rynkowe sukcesy
na solidnych
marketingowych
podstawach.Państwa przedsiębiorstwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a naszą najlepszą wizytówką są sukcesy naszych Klientów.


Diagnozie
i analizie


Diagnozie i analizie obecnej sytuacji marketingowej Państwa firmy


Implementacji
nowych
rozwiązań


Identyfikacji pól wymagających usprawnień, jak też tworzeniu propozycji implementacji całkiem nowych rozwiązań


Planowaniu
długookresowym


Planowaniu długookresowym oraz pomocy we wdrażaniu działań marketingowych,


Pomiarze
skuteczności


Pomiarze skuteczności, podsumowaniu podjętych działań i przedstawieniu dalszych rekomendacji.Trade
Marketing
Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia marketingowe i okołomarketingowe, zarówno z obszaru narzędzi tradycyjnych, jak i internetowych. Posiadamy duże doświadczenie w niezwykle ważnym dziś obszarze trade marketingu.Optymalizacja
kosztów
Służymy także radą przy planowaniu kampanii i zakupie powierzchni reklamowych. Państwa sukcesy są dla nas największą nagrodą. Zapraszamy do kontaktu.Masz jakieś pytania?