Skip links

Kompleksowe programy marketingowe

Realizowane przez nas kompleksowe programy opierają się na czterech podstawowych etapach: diagnozie i analizie, identyfikacji pól wymagających usprawnień, planowaniu długookresowym oraz pomiarze skuteczności

Diagnozie i analizie

Diagnozie i analizie obecnej sytuacji marketingowej Państwa firmy

Implementacji nowych rozwiązań

Identyfikacji pól wymagających usprawnień, jak też tworzeniu propozycji implementacji całkiem nowych rozwiązań

Planowaniu długookresowym

Planowaniu długookresowym oraz pomocy we wdrażaniu działań marketingowych

Pomiarze skuteczności

Pomiarze skuteczności, podsumowaniu podjętych działań i przedstawieniu dalszych rekomendacji

Profesjonalne doradztwo dla biznesu

Prawdziwy rynkowy leader nie może tylko dostosowywać się do otoczenia. Musi być wizjonerem, kreować potrzeby i aktywnie kształtować rzeczywistość. To jedyna skuteczna droga do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Żeby jednak mieć pewność, że robi się to w najlepszy możliwy sposób, warto zawsze zasięgnąć obiektywnej opinii zewnętrznych ekspertów. Uśpiony potencjał przedsiębiorstwa jest bezcennym skarbem, który trzeba odkryć jak najszybciej, a my doskonale wiemy jak to zrobić.

JZMC to zespół profesjonalistów z dziedziny doradztwa biznesowego. Oferujemy unikalne rozwiązania ściśle dopasowane do Państwa potrzeb, wyodrębnionych w drodze analizy marketingowej

Pomagamy budować rynkowe sukcesy na solidnych marketingowych podstawach.

Państwa przedsiębiorstwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a naszą najlepszą wizytówką są sukcesy naszych Klientów.

Trade Marketing

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia marketingowe i okołomarketingowe, zarówno z obszaru narzędzi tradycyjnych, jak i internetowych. Posiadamy duże doświadczenie w niezwykle ważnym dziś obszarze trade marketingu.

Optymalizacja kosztów

Służymy także radą przy planowaniu kampanii i zakupie powierzchni reklamowych. Państwa sukcesy są dla nas największą nagrodą. Zapraszamy do kontaktu.

Przewaga konkurencyjna

Pomagamy budować trwałą przewagę konkurencyjną

Marketingowy potencjał

Uzyskujemy pewność, że zasoby i marketingowy potencjał przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane w najbardziej efektywny sposób

Absorpcja skutków

Znaczne zwiększenie zdolność Państwa firmy do absorpcji skutków wszelkich gospodarczych perturbacji.